Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje sběratelského zboží mezi podnikatelem Sergey Komarkov (dále jen „Prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“).

Prodávající: Prodávajícím je Sergey Komarkov, který je registrovaným podnikatelem s IČ 24781690 a DIČ CZ7007031922, zabývající se prodejem sběratelského zboží včetně novodobých replik.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupujícím se pro potřeby čl. VI těchto VOP rozumí spotřebitel dle části IV., hlavy I., dílu IV zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese prag-antik.com:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceníky

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny pouze pro internetový obchod.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je Prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud Kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že Spotřebitel odebral zboží jiným způsobem než osobně u Prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou). Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od doručení.

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu ksi777@seznam.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo účtenky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Poštovné a další náklady na vrácení produktu platí kupující. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

VII. Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

VIII. Platební podmínky

  • platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží
  • převod na účet Prodávajícího při doručení zboží přepravní službou

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Osobní odběr (zdarma): Objednané zboží je možné vyzvednout u Prodávajícího osobně po potvrzení objednávky a dohodnutí termínu a místa předání zboží.

Zasílání přepravní službou - Objednané zboží bude odesláno prostřednictvím České pošty nebo zvolené Kupujícím přepravní služby po dohodě s Prodávajícím. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravní společnosti aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ksi777@seznam.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou Prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28. 3. 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.